हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Mandi Bhav MadhyaPradesh 24 अगस्त 2022

 

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
सरसों  6005 6005
सोयाबीन 1150 6050
गेहु  1890 2555
गेहू सुजाता
ज्वार
मक्का  2361 2581
बाजरा
डॉलर चना 2800 10805
चना देशी 3310 6225
हरा चना
ekisan
मसूर
बटला 2605 3510
मूंग 5500 6400
तुअर  3000 6000
उड़द 3800 3800
धनिया 
मिर्ची 
मैथी 2805 2900
  ekisan
करंज
टोली
रायडा 5800 5855
तिल्ली
आमचूर 

 

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
  –  ekisan – 
गेंहॅू 2150 2570 2350
मक्का 1601 2864 2377
उडद 4700 7701 6100
चना  ekisan 3860 4501 4230
सोयाबीन 3150 5930 5750
रायडा सरसों 5900 6401 6250
मूंगफली 4411 5850 5300
पोस्ता 0 0 0
मैथी 3600 6201 5611
अलसी 6276 6550 6350
धनिया 8800 11600 10522
अजवाईन 10000 12600 10575
इसबगोल 12350 16600 15300
अश्वगंधा 6500 33100 19000
लहसुन 2111 10903 2850
जौ ekisan 2301 2911 2875
मसूर 3500 6000 5600
कलौंजी 10000 13250 12200
तुलसी बीज 13500 23500 21000
प्याज 310 1250 850
चना डालर 5900 9700 8700
तिल्ली 9000 12300 11200

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
उड़द  4800 6550 5675
धनिया  8500 11250 9875
लहसन 450 6851 1300
चना  4100 4440 4270
डॉलर चना  5192 9950 7570
मसूर  5500 6220 5860
अलसी  5551 6487 6025
मक्का  2389 2611 2500
मैथी दाना  4200 5580 4890
सरसों  6001 6140 6070
प्याज  380 1411 890
सोयाबीन  4600 5930 5250
तारामीरा  4810 4830 4820
गेहू  2050 2640 2175

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भा अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4001 5767 5655
चना 3500 4426 4170
मक्का 2326 2500 2420
गेहू 2213 2440 2368
सरसों  5350 5775 5700
    ekisan
बटना 3051 3051
मसूर
तुअर 6000 7100 6700
गुल्ली 3500 4020 3925
मूंग 4000 6341 5951
उड़द
ज्वार 1725 1725
बाजरा

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव  वाहन/बेलगाड़ी
  ekisan  
कपास 00 वा. / 00 बे.
गेहू 2226 2401 2367 08
मक्का 2401
सोयाबीन 4410 5810 5600 17
डॉलर चना 9225 9915 9600 04
मौसमी चना
मूंग 5840 6005 02

 

खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास
गेहू 2272 2458 2370
चना 4350 4700 4650
ज्वार
  ekisan
मक्का 2200 2340 2310
तुअर 6150 6150
सोयाबीन 5250 5691 5540
डॉलर चना
मुंग  5701 6070 6000
अरंडी
सरसों 

 

खंडवा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4000 5945 5725
गेहू 2135 2488 2370
तुअर 5300 5300
चना 3840 4581 4350
  ekisan  
उड़द
मक्का
कपास
मूंग 5375 5935 5500

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू मिल 2100 2375 2325
चना 3550 4590 4330
सोयाबीन 3951 5850 5660
मूंग 4800 6700 6180
उड़द 1801 4701 4301
मक्का
तुअर
सरसों 

 

खातेगांव मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
तुवर
उड़द
मूंग 4000 6071 5500
डॉलर चना 5000 9585 9400
चना 4281 4499 4300
सरसों
सोयाबीन 4175 6050 5500
गेहू 2000 2430 2210

 

आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022

 

सिराली मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
तुअर
चना 3400 3400
मूंग 6501 6501
सोयाबीन 5150 5600 5470
गेहू 2150 2356 2270

 

बडनगर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 4361 5088 4850
मूंग 5703 5703 5703
डॉलर चना 9611 10451 9880
मसूर 5410 5751 5735
मैथी दाना 4280 5071 4720
सरसों
बटला
सोयाबीन 5120 5852 5750
गेहू लोकवन 2105 2588 2290
गेहू अन्य 2090 2336 2210

 

आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2705 3641 2782
 गेहू लोकवन  2300 2645 2400
गेहू पूर्णा 2150 2560 2216
गेहू मालवाराज 2112 2240 2160
गेहू मिल 1550 2300 2191
चना काटा 4200 4665 4550
चना मोसमी  4201 4601 4590
चना सफ़ेद (डॉलर) 8060 10400 8700
चना काटकू 3701 7900 7000
  ekisan
सोयाबीन  2000 5899 5860
मसूर 3900 6260 6170
राई 5500 5500
मक्का 2352 2352
मैथी
तुवर
धनिया
उड़द  2500 2500
मुंग
बटला
ekisan
प्याज 150 1260 800
लहसुन 200 1750 750
आलू 

 

शाजापुर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4200 5955 5815
गेहू 2101 2456 2247
चना काटा 4635 4635
चना विशाल
चना डालर
मसूर 5800 5800
रायडा 3700 3700
आलू ekisan
मक्का
धना 7000 7000
उड़द
मूंग
तिल्ली
प्याज
लहसन

 

छिंदवाडा मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
तुवर 5500 6376 5980
चना 3300 4451 4240
उड़द
मूंग 5500 6200 5800
मसूर
महुआ
मक्का 2412 2471 2448
गुल्ली
बटाना 3200 3200
सोयाबीन 5500 5900 5680
गेहू 2150 2556 2400

 

कालापीपल मंडी भाव

फसल न्यूनत भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 3500 4500 4200
डॉलर चना 4850 6780 5700
धनिया बीज
लहसन 400 2540 880
मसूर 4850 6210 5500
मक्का
सरसों 5000 5990 5800
प्याज 155 1220 675
सोयाबीन 4500 6000 5500
गेहू लोकवन 1990 2155 2100
गेहू मिल क्वालिटी 1900 2015 2015
गेहू शरबती 2050 2440 2120

 

भीकनगांव मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
ekisan
गेहू 2201 2469 2340
सोयाबीन 5401 5871 5700
मक्का 1951 2350 2273
तुवर 6301 6600 6541
चना 3996 4411 4356
मूंग 5375 6351 6250
सरसों 

 

सनावद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 5500 5755 5600
सरसों
मक्का
गेहू 2146 2400 2330
मूंग 4080 5480 4400
चना 4080 5480 4400
अरहर – तुवर 
डॉलर चना 6000 10205 9500
ekisan

 

बडवाह मंडी भाव

फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल भाव 
डॉलर चना
चना 4100 4250
कपास
मूंग 5000 5950
    ekisan  
गेहूं  2099 2356 2331
मक्का 2175 2320 2200
सोयाबीन 4505 5630 5505
तुवर 6500 6500

 

सुसनेर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव दिनांक
धनिया
सोयाबीन 5670 5670
सरसों 5911 5911
गेहू 2130 2300 2250
डॉलर चना
मसूर 6000 6100 6050

 

लटेरी मंडी भाव

न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव माडल भाव
चना 4255 4430 4405
उड़द 2285 2285
मूंग
मसूर
मक्का
सरसों 5600 5600
सोयाबीन 5555 5655
गेहू लोकवन
गेहू देशी
गेहू 2195 2295 2260

 

कोलारस मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव माडल भाव
तुअर
चना 3100 4590 4455
उड़द
मूंग 5400 5400
डॉलर चना
मसूर 3305 6025 5930
सरसों 3730 6275 6105
सोयाबीन 2500 5750 5255
गेहू 2100 2267 2250

 

पन्ना मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मसूर 5860 5860
सफ़ेद मटर 4045 4100 4055
गेहू 2200 2275 2250
चना 4500 4685 4600
सरसों

 

सिरोंज मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव माडल भाव
उड़द
लाक 3510 3575 3572
गेहू 2165 2830 2430
चना 4005 4632 4318
सोयाबीन 5115 5852 5483
सरसों 5105 6245 5675
मसूर 5500 6055 5777

 

इशागढ़ मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव दिनांक
चना 4150 4550 4400
मसूर
सरसों 5700 6200 6100
सोयाबीन 5100 5800 5550
गेहू शरबती 2350 2650 2500
गेहू 2150 2250 2200

 

शेयर करे