हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Mandi Bhav MadhyaPradesh 01 अक्टूबर 2022

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सरसों  6105 6105
सोयाबीन 1400 5095
गेहु  2090 2627
गेहू सुजाता
ज्वार
मक्का  1435 2151
बाजरा
डॉलर चना 1000 10700
चना देशी 2500 4550
हरा चना
ekisan
मसूर
बटला 3500 3500
मूंग 5200 6300
तुअर  3500 4150
उड़द
धनिया 
मिर्ची 
मैथी – 
  ekisan – –
करंज
टोली
रायडा
तिल्ली
अलसी

 

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
  –  ekisan – 
गेंहॅू 2228 2486 2360
मक्का 1600 2600 2275
उडद 5401 7550 6800
चना  ekisan 3800 4850 4250
सोयाबीन 3700 5421 4600
रायडा सरसों 4500 5575 5225
मूंगफली 3010 6011 5400
पोस्ता
मैथी 3300 5860 4351
अलसी 4100 5650 5340
धनिया 3200 10960 9250
अजवाईन 8375 11101 10450
इसबगोल 10300 17001 16226
अश्वगंधा 6000 29001 15500
लहसुन 411 5000 1400
जौ ekisan 2800 3000 2901
मसूर 5400 6101 6000
कलौंजी 9381 11500 10400
तुलसी बीज 5501 2700 17500
प्याज 230 1305 850
चना डालर 6100 9800 7800
तिल्ली 9101 10726 10500

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
उड़द 5200 7499 6340
धनिया 6901 10526 8710
चना 3900 4203 4050
डॉलर चना 4000 9780 6890
मसूर 5500 6161 5830
अलसी 3851 5671 5000
मक्का 2280 2490 2375
मैथी 3300 5001 4150
सरसों 5210 5500 5350
प्याज 480 1266 870
सोयाबीन 4001 5301 4650
तारामीरा 4580 4580 4580
गेहू 1980 2651 2090

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव  वाहन/बेलगाड़ी
  ekisan  
कपास 2700 7615 6500 60 वा. / 30 बे.
गेहू
मक्का 1126 2165 1670 75
सोयाबीन 3215 4685 4210 35
डॉलर चना 9300 9300
मौसमी चना
मूंग

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू मिल 2043 2329 2305
चना 2900 4076 4051
सोयाबीन 3701 4491 4275
मूंग 4025 6790 6310
उड़द 1451 5561 3751
मक्का 1316 1920 1455
तुअर
सरसों 

 

खातेगांव मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
तुवर
उड़द 3050 4100 4000
मूंग
ज्वार
डॉलर चना 5000 10080 9748
चना 3815 4500 4041
मक्का  1325 1438
सरसों
सोयाबीन 2800 5600 4000
गेहू 2100 2375 2268

 

आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3050 5110 4600
गेहू 2020 2435 2350
डॉलर चना 5805 5805
देसी चना 4120 4600 4545
  ekisan
मक्का
बटला 2000 2760 2400
मसूर
लहसुन 110 2710 550
प्याज 300 1420 710

 

बडनगर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 3200 4800 4150
उड़द
मूंग 6000 6000
डॉलर चना 9291 10490 10001
मसूर
मैथी दाना 4900 4900
सरसों
बटला 1708 6300 3200
सोयाबीन 4020 5280 4705
गेहू लोकवन 2018 2356 2284
गेहू अन्य 2025 2298 2232

 

आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 2626 3050 2671
 गेहू लोकवन  2301 2561 2420
गेहू पूर्णा 2323 2621 2377
गेहू मालवाराज 1995 2245 2141
गेहू मिल 1811 2320 2250
चना काटा 3950 4260 4236
चना मोसमी  3740 4412 4150
चना सफ़ेद (डॉलर) 6531 9871 8601
चना काटकू 6200 7545 7000
  ekisan
सोयाबीन  2720 5023 4650
मसूर 4400 5101 5700
राई 4000 4000
मक्का 1560 2254 2240
मैथी 3912 4201
तुवर
धनिया
उड़द 
मुंग
बटला
ekisan
प्याज 100 1355 800
लहसुन 100 1580 850
आलू 

 

शाजापुर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3440 4745 4250
गेहू 2000 2326 2155
चना विशाल
धना
चना कांटा 4011 4011
मसूर
चना काटकू  4000 4000
आलू ekisan
मक्का
ज्वार
उड़द
मूंग
तिल्ली
प्याज 200 1455 800
लहसन 100 1500 750

 

बडवाह मंडी भाव

फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल भाव 
डॉलर चना
चना
कपास 3200 7200 6860
मूंग 4255 4255
    ekisan  
गेहूं  2269 2369 2315
मक्का 1295 2005 1495
सोयाबीन 3905 4505 3935
तुवर

 

सनावद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 4430 4430
कपास 4500 8000 7200
मूंग 5795 6575 5795
डॉलर चना 4805 9930 7805
मक्का 1100 1540 1300
सोयाबीन 3900 4645 4550
गेहू 2160 2325 2289
ekisan

 

लटेरी मंडी भाव

न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव माडल भाव
चना 3800 4375 4205
उड़द 3205 4805 4005
मूंग
मसूर 5300 5700 5500
मक्का
सरसों 5005 5260
सोयाबीन 4200 4745 4550
गेहू लोकवन
गेहू देशी
गेहू 1910 2350 2205

 

कालापीपल मंडी भाव

फसल न्यूनत भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 3320 4210 4000
डॉलर चना 4500 7500 5880
धनिया बीज
लहसन 255 2550 750
मसूर 4850 6000 5500
मक्का
सरसों 4500 5210 4800
प्याज 125 1200 450
सोयाबीन 3000 5100 4200
गेहू लोकवन 2040 2320 2050
गेहू मिल क्वालिटी 1990 2200 2100
गेहू शरबती 2075 2455 2200

 

खुजनेर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना  4000 4070
मसूर  5975 6175 6055
मक्का 
सरसों 
सोयाबीन 3600 4800 4450
गेहू  2090 2275 2245

 

शेयर करे