हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव

Mandi Bhav MadhyaPradesh  29 जनवरी 2022

 

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
डॉलर चना 3505 8335 7900
गेहु 1900 2241 1900
गेहू सुजाता
चना देशी 3900 4870
सोयाबीन 2500 6315 6200
ekisan
मक्का  1881 1950
धनिया 
ज्वार
मूंग
मैथी
बटला
उड़द 2810 3830
तुअर  5350 5550 5480
  ekisan  
मसूर
तिल्ली  7605 7605
मिर्ची  4900 16000 6900
सरसों  7200 7200
हरा चना

 

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
    ekisan
 
गेंहॅू 1880 2286 2021
मक्का 1451 2051 1931
उडद 3001 6380 4600
चना 4000 4591 4300
सोयाबीन 3400 6380 6125
रायडा सरसों 5181 6900 6950
मूंगफली 4000 5351 4800
पोस्ता 104000 150800 127100
मैथी 4800 6501 5940
अलसी 7501 8851 8500
धनिया 5300 8800 7150
अजवाईन 8000 20000 10775
इसबगोल 10401 12578 12200
अश्वगंधा 8001 30000 21000
लहसुन 650 7700 3200
जौ 2595 2801 2701
मसूर 5800 5916 5900
कलौंजी 12100 18171 16412
तिल्ली 8000 9499 8511
तुलसी बीज 6500 23200 15400
प्याज 300 1995 1120
चना डालर 3800 7602 6854
चिरायता 1000 2350 1950

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का  1870 1990 1930
उड़द 2000 5500 3800
सोयाबीन 6000 6500 6250
गेहू  1900 2261 1970
चना 3975 4575 4275
मसूर 4000 6961 5900
धनिया 6715 8490 7600
लहसुन 700 6500 1650
मैथी 5700 6281 6000
पोस्ता ekisan
अलसी 8201 8561 8375
सरसों 5700 7040 6360
तारामीरा 4400 4800 4600
इसबगोल
प्याज 290 2028 1150
कलोंजी
तुलसी बीज
डॉलर चना 3800 5000 4400
तिल्ली
तुवर
मटर
असलीया
अजवाईन
मूंग
ग्वार


बैतूल मंडी भाव

 

धार मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन  3622 7900 6100
गेहू मालवशक्ति 1810 2100 2090
गेहू लोकवन 1830 2138 2050
डॉलर चना 4475 7695 7200
चना 4200 4870 4500
मक्का पीला
मक्का सफ़ेद ekisan
मैथी
  मसूर
बटला 
लाल तुवर
उड़द

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव  वाहन/बेलगाड़ी
  ekisan  
कपास 5700 10030 8690 55 वा./15 बे.
गेहू 1970 2022 2011 04
मक्का 1755 1881 1878 13
सोयाबीन 6075 6105 6100 04
डॉलर चना
मौसमी चना
मुंग 


खरगोन मंडी भाव

 

खंडवा मंडी भाव

 

हरदा मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू 1896 2040 1975
चना 4080 4470 4201
सोयाबीन 3501 6092 5930
मुंग 3311 7300 6851
उड़द 2330 4860 4030
मक्का 1450 1450
बाजरा ekisan
ज्वार
सरसों
तिल्ली 
तुवर 5451 5551 5500


टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू 1810 2040 1950
चना 4300 4552 4401
मूंग 4850 6851 6401
सरसों 
मक्का 1680 1901 1850
सोयाबीन 4991 6140 5900
तुअर 
उड़द 2650 3701 3100
तिल

 

खातेगांव मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
तुवर 5100 5625 5550
उड़द 3451 3860 3500
मूंग 4600 6800 6500
ज्वार 1675 1740 1711
डॉलर चना 5000 7301 7000
चना 3840 4565 4499
मक्का 1701 1866 1800
सरसों 5151 5151
सोयाबीन 4000 6152 6000
गेहू 1910 2086 1990


आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021

 

बड़नगर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
  ekisan  
चना 4401 4600 4500
उड़द 2894 5700 4700
लहसुन
डॉलर चना 4713 7595 6700
मसूर 5301 5301
मैथी दाना 5467 5467
बटला 3840 6052 5240
सोयाबीन 3170 8440 6161
गेहू लोकवन 1850 2080 1920
गेहू अन्य 1860 2220 1930

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3500 8975 6230
गेहू 1900 2425 2050
डॉलर चना 4655 7500 7000
देसी चना 4030 4825 4300
  ekisan
मक्का
बटला 4800 6000 5500
मसूर

 

ब्यावरा मंडी भाव

 

सीहोर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू शरबती  2731 3894 2834
गेहू 15441 लोकवन  2000 2254 2136
गेहू मालवाराज 1950 2126 2013
गेहू मिल  1860 1991 1978
  ekisan
चना लाल 4300 4560 4367
चना काबुली  4428 5001 4571
सोयाबीन  4836 6300 6172
मुंग 
तुअर  4050 5250 5191
ज्वार
अलसी
सरसों/राई   5200 5651 5501
मसूर 
मक्का  1550 1860 1845
उड़द 
तिल्ली  ekisan
प्याज  210 1922 1351
लहसन देशी 801 4000 2499

 

आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता  2900 3654 2981
 गेहू लोकवन  2001 2326 2150
गेहू पूर्णा 1990 2332 2044
गेहू मालवाराज 1995 2120 2061
गेहू मिल 1930 1992 1960
चना काटा 4300 4651 4516
चना मोसमी  4151 4461
चना सफ़ेद (डॉलर) 4021 6350 4021
चना काटकू 3951 4651 4600
  ekisan
सोयाबीन  2300 6460 6200
मसूर 5730 7071 6500
राई 5301 8000 5600
मक्का 1861 1891 1870
मैथी
तुवर 4702 5481 5200
उड़द
मूंग
ज्वार 1700 1725
ekisan
प्याज 150 1890 1000
लहसुन 300 2551 1200

 

छिंदवाडा मंडी भाव

 

शाजापुर मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
  ekisan
सोयाबीन 4590 6500 6040
गेहू 1903 2044 1914
चना काटा
चना मौसमी
चना डालर
मसूर
मुंग
धना
मक्का 1700 1745
उड़द
ज्वार 1601 1601
प्याज 565 2260 1130
लहसन 650 2400 1300
आलू 232 925 463

 

खुजनेर मंडी भाव

 

आगर मंडी भाव

 

कालापीपल मंडी भाव

फसल न्यूनत भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 4000 4490 4375
उड़द
डॉलर चना 4850 6250 5100
लहसन 565 3020 1450
ज्वार
मसूर 5000 6350 6000
मक्का 1700 1765 1750
सरसों 4500 6250 5500
प्याज 300 1875 1250
सोयाबीन 3501 6300 6055
गेहू लोकवन 1750 1860 1850
गेहू मिल क्वालिटी 1700 1840 1755
गेहू सरबती 1875 2355 1975

 

भीकनगांव मंडी भाव

 

सनावद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू 1940 1986 1956
चना 4100 4300
कपास 5050 9900 8500
तुअर 4405 5530 5300
सोयाबीन 5595 6000
मक्का 1875 1875
डॉलर चना 3805 7395 4950
ekisan

 

बडवाह मंडी भाव

फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल भाव 
डॉलर चना
चना
कपास 5700 9780 8800
    ekisan  
गेहूं  1940 1980 1951
मक्का 1875 1875
सोयाबीन
तुअर 5155 5460 5295

 

करही मंडी भाव

 

शेयर करे