हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

मध्यप्रदेश कि मंडियों के भाव 22 दिसम्बर

आज दिनांक 22 दिसम्बर को मध्यप्रदेश कि प्रमुख मंडियों के भाव इस प्रकार रहे

 

Mandi Bhav MadhyaPradesh 22 दिसंबर 2021 

 

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
डॉलर चना 2000 8760 7200
गेहु 1920 2179 2000
चना देशी 3205 5115 4595
सोयाबीन 2500 6130 6050
सरसो ekisan
मक्का  1548 1633 1633
ज्वार 1479
बटला 1825 4815
मसूर ekisan
तिल्ली  6200 9150
मिर्ची  3600 12200 9010


नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
गेंहॅू 1881 2211 1975
मक्का 1440 1990 1580
उडद 4800 7000 5000
चना 3941 4660 4020
सोयाबीन 4950 6200 5900
रायडा सरसों 6002 6600 6314
मूंगफली 3836 5513 4650
पोस्ता 100000 156000 133000
मैथी 4851 6672 6050
अलसी 7501 9355 8811
धनिया 5500 8691 7801
अजवाईन 6300 15001 12800
इसबगोल 9201 13201 12501
    ekisan  
अश्वगंधा 9000 29900 21000
लहसुन 1500 4500 2450
जौ 2240 2386 2275
मसूर 4656 6002 5103
कलौंजी 6500 15900 12500
तिल्ली 5000 11100 10500
तुलसी बीज 9500 22000 20000
प्याज 300 2200 1500
चना डालर 3600 7250 6300
चिरायता 450 1860 1300

 


मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का  1525 1654 1575
उड़द 3500 5499 4500
सोयाबीन 4750 6180 5750
गेहू  1860 2079 1945
चना ekisan
मसूर 5300 6800 6100
धनिया 6991 8000 7500
लहसुन 2000 5800 2950
मैथी 4301 6390 5400
अलसी 7800 8911 8350
सरसों 5550 6860 6200
तुलसी बीज ekisan
डॉलर चना 3650 7800 5725

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 5400 5900 5770
चना 3640 4276 4001
ज्वार
गेहू 1775 1945 1871
    ekisan  
मक्का 1300 1586 1535


धार मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन  3152 7800 5630
गेहू मालवशक्ति 1920 2270 2100
गेहू लोकवन 1700 2210 2000
चना 3705 5500 4160
चना डॉलर 3400 7750 6270
मक्का पीला 1456 1752 1590
मैथी ekisan
बटला  2000 5052 3840
लाल तुवर
उड़द 4300 4300

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास 4415 8250 7475
गेहू 1951 1971 1957
मक्का 1304 1589 1555
सोयाबीन 5000 5915 5700

 

 

निमरानी उपमंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
गेहू  1950 2015 1990


खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 4200 8700 7200
गेहू 1920 2134 1970
चना 3300 4125 4125
ज्वार 1480 1480
मक्का 1330 1620 1580
तुअर 4602 ekisan 4602
सोयाबीन 5501 6295 5850

 

भीकनगांव मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास  3600 8500 7200
मक्का 1490 1632 1551
सोयाबीन 4000 8201 5891
गेहू 1911 2012 1961

 

बड़वाह मंडी भाव

फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल भाव 
डॉलर चना 5500 6880
कपास  3800 8225 7470
गेहूं  1875 1992 1950
मक्का 1500 1650 1590
सोयाबीन 4460 5980 5760
मूंग 6530 6530

 


करही मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1540 1565
कपास  4600 8570 7410

 

बुरहानपुर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव दिनांक
मक्का 1331 1589 1525
सोयाबीन 5500 5795 5690
कपास 6900 8150 8150
गेहू 1570 2125 1915
चना 3700 4000 4000
ज्वार 1429 1429

 

हरदा मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू 1865 2040 1890
चना 3201 4450 4280
सोयाबीन 2300 5963 5721
मुंग 3100 7031 6881
उड़द 2600 5611 4402
मक्का 1340 1605 1561
बाजरा ekisan
तिल्ली  7401 8501 8101


टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू 1620 1975 1890
चना 3900 4401 4321
मूंग 4100 6990 6510
सरसों  ekisan
मक्का 1416 1625 1541
सोयाबीन 2602 5901 5810
तुअर  
उड़द 2601 4700 3530


खातेगांव मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
उड़द 3500 4300 4010
मूंग 5500 6801 6700
डॉलर चना 5500 7200 6250
चना 3600 4510 3800
 ज्वार 1402 ekisan 1498
मक्का 1314 1561 1501
सोयाबीन 3585 6100 5800
गेहू 1850 2071 1900

 

आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021

 

बड़नगर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 4050 4599 4419
उड़द 3000 3000 3000
लहसुन 1520 2852 2280
डॉलर चना 6010 7790 6810
मसूर 5500 6411 6111
मैथी दाना 5840 6000 5902
बटला 4050 5001 4550
सोयाबीन 3420 7773 5920
गेहू लोकवन 1725 2092 2064
गेहू अन्य 1844 2137 2108


बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 2000 8425 5900
गेहू 1715 2060 1990
डॉलर चना 4505 6610 6480
देसी चना 3500 4390 3900
बटला 4240 4680 4505

 

सीहोर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू शरबती  2575 3716 3240
गेहू 15441 लोकवन  2010 2195 2103
गेहू मालवाराज 1944 2091 2035
गेहू मिल  1850 1951 1924
चना लाल 3976 4561 4351
चना काबुली  4540 5201 4590
सोयाबीन  4512 6100 5941
मुंग 
तुअर  3000 5075 4900
ज्वार
अलसी 5600 5600 5600
सरसों/राई   7000 7000 7000
मसूर  6075 6267 6190
मक्का  1425 1590 1556
उड़द  1800 2464 2464
तिल्ली 
प्याज  300 1901 1451
लहसन देशी  800 3471 2199


आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता  2380 3450 2601
 गेहू लोकवन  1928 2365 2140
गेहू पूर्णा 1925 2315 2000
गेहू मालवाराज 1919 1961 1941
गेहू मिल 1852 1982 1940
चना काटा 4181 4500 4400
चना मोसमी  3940 4420 4015
चना सफ़ेद (डॉलर) 3940 7940 7001
चना काटकू 3700 6271 6000
सोयाबीन  2401 6641 6101
मुंग  
मक्का  1130 1618 1560
मसूर  4020 6651 6200
 आमचूर  ekisan
राई  5560 7000 7000
मैथी  4270 4270
उड़द 2401 4340 4340
ज्वार 1415 1451 1430
प्याज  150 1650 800
लहसुन  500 2800 1600
आलू 

 


शाजापुर मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3550 6325 6040
गेहू 1880 2007 1970
चना काटा 3500 3850 3600
चना मौसमी 3550 4000 3911
चना डालर 3500 3500
मसूर 5800 6000 5900
धना ekisan
उड़द 3550 5000 5000
मक्का 1600 1650 1630
तिल्ली 6000 6000
प्याज 606 2421 1212
लहसन 900 3600 1800
आलू 200 800 400

 


कालापीपल मंडी भाव

फसल न्यूनत भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
चना 3850 4650 4250
ज्वार 1200 1450 1350
मसूर 4320 6550 6350
मक्का 1220 1550 1450
सरसों 5000 7100 6500
आलू 350 620 450
सोयाबीन 3000 6350 5955
गेहू लोकवन 1650 1845 1750
गेहू मिल क्वालिटी 1750 1860 1840
गेहू सरबती 1855 2310 1975

 


शेयर करे